Агенция за преводи “Аглая 11″ предлага професионален симултанен и консекутивен превод за бизнес срещи, конференции, семинари, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и други мероприятия с международно участие. Осигуряваме и преводачи с удостоверение от МВнР за устен превод пред нотариус за подписване на документи от чуждестранни граждани и изповядване на сделки.

Предлагаме устни преводи на най-търсените езици: английски, немски, френски, испански и италиански, както и на други езици на ЕС, руски език и др. Нашата агенция разполага с опитни преводачи, извършващи качествен устен превод. Имаме възможност за предоставяне и на техническо оборудване за устен превод.

Предлагаме също и услугата „Придружаване”, която не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци и в други ситуации, които изискват познаване на обстановката и езика.

Каква е разликата между симултанен и консекутивен превод?

Консекутивен превод: Нарича се още “превод с изчакване”, тъй като говорещият прави пауза, за да може преводачът да преведе казаното от него. Този вид превод се извършва обикновено от един преводач. Ползва се най-често за срещи с малък брой участници, работни обеди, преговори, кръгли маси и др.

Симултанен превод: Нарича се още “синхронен” превод, тъй като преводът тече успоредно с изказването на оратора. Преводачът превежда едновременно с говорещия и преводът се извършва от кабина със специална апаратура, а участниците получават превода с помощта на слушалки. Този тип устен превод изисква най-малко двама преводачи и обикновено се ползва за презентации, семинари, конференции, телевизионни и радиопредавания и др.

Свържете се с нас

за получаване на оферта или запитване за устен превод!

Меню