ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

• Превод на стандартни (бланкови) документи

• Превод на специализирани текстове

• Официален превод

УСТНИ ПРЕВОДИ

• Консекутивен превод

• Симултанен (синхронен) превод

• Придружаване на чуждестранни гости в България

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

• Легализация на документи от и за чужбина

• Заверка на документи в посолства и институции

• Безплатни консултации

ДРУГИ УСЛУГИ

• Корекция и редакция на преведени документи
• Сканиране на документи
• Преобразуване на файлове в други формати
• Набиране и форматиране на текст и др.

Меню