Екипът на АГЛАЯ 11 е основата, на която се гради компанията. Затова подбираме внимателно нашите служители, преводачи и редактори и се стрeмим да осигурим подходяща среда за професионално развитие и реализация на всеки един от тях.

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Агенция за преводи АГЛАЯ 11 е опитен и амбициозен. Част от служителите се занимават с доставка на преводачески услуги от 1991 година.

Всеки от членовете на екипа на АГЛАЯ 11 има ясно определена роля, свързана със системата за управление на качеството. Ръководителите на проекти отговарят на запитвания на клиенти, представят оферти, приемат и обработват поръчките за превод от постъпването им до предаването им обратно на клиента. Те отговарят и за комуникацията с клиента във връзка с поръчките.

Изискванията на клиента са водещи в нашата работа. Всички ние вярваме, че доволният клиент е най-доброто мерило за качеството на услугите и успеха на една фирма.

НАШИТЕ ПРЕВОДАЧИ И РЕДАКТОРИ

Преводите се извършват от квалифицирани преводачи, по-голяма част от които са с висше филологическо образование. Всички те са одобрени да извършват преводаческа дейност от Министерството на външните работи.

Подборът на преводачите и редакторите се извършва съгласно строга процедура, която е част от цялостната Система за управление на качеството на фирмата. Критериите за подбор изцяло съответстват на стандартите в индустрията.

Всички наши преводачи и редактори подписват Договор за поверителност, с който се задължават да пазят в тайна и да не разгласяват информацията, станала им известна в процеса на изпълнение на поръчката за превода.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА АГЛАЯ 11!

КЛИЕНТИТЕ ЗА РАБОТАТА НА НАШИЯ ЕКИП

Меню