advantages

Ние от “Аглая 11″ се гордеем с опита и професионализма на своите преводачи и редактори, с компетентността и отзивчивостта на своите служители, със своята гъвкавост и адаптивност. Основен приоритет в нашата работа е качеството. И тъй като знаем, че

нашето качество е гаранция за вашето качество,

се стремим да отговаряме на нуждите и очакванията на всеки клиент. Предлагаме подробни безплатни консултации и внимателно проучваме изискванията на клиента към всяка поръчка за превод.

Прилаганата от нас система за управление на качеството включва процеси за подбор на преводачи, редактори и редактори-експерти, за управление на поръчки за превод, за управление на взаимоотношенията с клиентите и за извършване на самия превод. Важен аспект на системата е непрекъснатото усъвършенстване на работните процеси и съответно – подобряване на качеството на услугите.

При обработването и изпълнението на поръчките за превод ние спазваме разработените от нас Политика за защита на личните данни и Вътрешни правила. Освен това, по искане на клиента, агенцията може да сключи изрично споразумение за защита на личните данни като част от договора за преводачески услуги.

Прилагаме гъвкава система за приемане и предаване на поръчки – по електронна поща, чрез заявка на място в офиса, чрез куриер, чрез пощенски услуги. Ние предлагаме 100% комплексна услуга, която освен превод, редакция, заверка и легализация на документи включва редица допълнителни услуги като сканиране и трансформиране на документи в различни файлови формати, набор на текст, специално форматиране, изпращане на документи по пощата или по куриер и др. Предлагаме също и наем на конферентно оборудване, организиране на мероприятия и придружаване на чуждестранни гости.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  • Комплексно обслужване
  • Защита на личните данни
  • Спазване на сроковете
  • Непрекъснато усъвършенстване
  • Гъвкавост
  • Система за управление на качеството
  • Специално внимание към всеки клиент
  • Безплатни подробни консултации
  • Защитен архив на преводите
  • Високо качество на разумни цени

Свържете се с нас

за оферта, поръчка или допълнителна информация за предлаганите от нас услуги!

Меню