Преди да предоставите документите за превод и легализация, трябва да се уверите, че са поставени всички необходими подписи и печати от издаващите институции, понеже при голяма част от документите е необходимо това да се извърши лично от техния притежател или от упълномощено лице.

По-долу са представени най-често срещаните общински документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация.

 Удостоверение за раждане

 • дубликат (издаден от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения към МВнР

Удостоверение за брак

 • дубликат (заверен от съответната общинска служба). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения ’ към МВнР

Удостоверение за семейно положение

 • дубликат (заверен от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения към МВнР

Удостоверение за идентичност на имената

 • дубликат (заверен от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения’’ към МВнР

Адресна регистрация

 • дубликат (заверен от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации ’ на Дирекция „Консулски отношения към МВнР

Смъртен акт

 • дубликат (заверен от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения’’ към МВнР

Удостоверение за гражданско състояние

 • дубликат (заверен от Общината). Дубликатът трябва да съдържа името и фамилията на длъжностното лице, заверило дубликата, както и правоъгълен печат удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения към МВнР
Menu